. .

Gravsteder

Mange i familien er gravlagt på Tanager kirkegård. Her følger en liten oversikt over hvor du finner gravsteder for Karolius med ektefeller inklusiv barn som er gravlagt her.

Tananger kirkegård - Gravsteder

 

# Navn Beskrivelse Fester(1)
1 Thore Thore Myklebust - Far til Anna, Karolius sin andre kone Harald Myklebust
2 Elen Elen Serine Myklebust - Mor til Anna, Karolius sin andre kone Harald Myklebust
3 Marie Marie Myklebust - Søster til Anna Valborg Log
4 Andreas Andreas Myklebust - bror til Anna Harald Myklebust
5 Kristian Eldste sønn til Karolius og Ragnhild - han døde 16 år gammel i 1914 Harald Myklebust
6 Ragnvald Sønn til Karolius og Anna Harald Myklebust
7 Ragnhild Karolius sin første kone. Hun er gravlagt i samme grav som  sine foreldre. Harald Myklebust
8 Anna Karolius sin andre kone Harald Myklebust
9 Ragnhild Datter til Karolius og Anna ??
Alf Sønn til Karolius og Anna Harald Myklebust
Karolius WEBstedets hovedperson
Harald Myklebust
Hans Karlsen Bror til Ragnhild, Karolius sin første kone. Ligger begravet rett nord for Karolius. Harald Myklebust
Brita Myklebust
Kona til Andreas, Annas bror. Graven ligger på samme teig som Erlings gravsted, men nærmere Tananger ring. Ukjent - må antas å være en slektning av Brita

 

1) Overstikt over hvem som hos kirkevergen står oppført som fester (kontaktperson for gravstedet).

Det er også mulig å finne mer informasjon på sidene til Data og Slekt, Norge.

Karolius sin gravstein

Gravsteinen til Karolius er spesiell, i og med at det verken står navn eller datoer på den. Den eneste teksten som står på steinen er "En synder frelst av naade".

Steinen er stor og ligger horisontal. Etter mange år var teksten neste umulig å lese, samt steinen var sunket ned i jorda. Det ble derfor på "Rottsamlingen" (barnebarna til Karolius var på søskenbarntreff der) 31.05.2008 bestemt at teksten skulle fornyes og steinen løftes opp. Her er det gjort en fin innsats og nå framstår den som ny.

Karolius - Gravstein - II - 650x
Gravstein før den ble restaurert høsten 2008.

 

 

Karolius - Gravstein ny - 600x
Gravsteinen etter at skriften er fornyet og steinen hevet.Sommeren 2021 hadde gravstenen igjen sunket en del og skriften var blitt nesten uleseslig.  Vi fikk da hevet steinen og frisket opp malingen på teksten.

Karolius - Gravstein2021 - for maling Karolius - Gravstein2021 - etter maling