. .

En spesiell dag - 14. september 1917

14. september 1917 må ha fortonet seg som noe spesiell for Karolius. Vinden blåste og sjøen var rusken. På formiddagen hjalp han to personer i en motorbåt som hadde fått trøbbel. En annen motorbåt hadde først prøvd å hjelpe, men de måtte gi opp. Men Karolius, som hadde seilbåt, klarte bragden. Senere på dagen kantret skonnerten "Ethel Mildrid"¹ utenfor Jærens Rev. Karolius (sammen med sin svoger Hans) som da var i nærheten, reddet to personer. To andre som var i skonnerten, fulgte med dragsuget ned og kom aldri opp igjen. For disse redningsdådene fikk de heder og ære fra "Carnegies Heltefond for Norge". Nedenfor er kopi av to artikler som stod på trykk i Stavanger Aftenblad 15. september 1917.

8. mars 1918 publiserte Aftenposten artikkel om "Hvad Carnegie-heltene gjorde - en række lysende eksempler på mandsmod og raadsnarhed". Her skrives det om redningen Karolius og Hans utførte.

 

1: Aftenbladet oppgir navnet til å være "Ethel Mildrid" mens Aftenposten og boka "Skipsforlis rundt Jæren" oppgir navnet til "Ethel Mildred"

 

1917.09.15 - Aftenbladet - S02 - Sørgelig skibsulykke utenfor Jæren.jpg

Stavanger 15. september

Sørgelig skibsulykke utenfor Jæren.

 

 

2 mand omkommet med skonnert
"Ethel Mildrid", som sank.

En av dem var en ung
Stavanger-gut.

 

Til Tananger blev igaar middag ved 1-tiden indbjerget 2 mand fra skonnert "Ethel Mildrid", mens de 2 andre ombordværende  gik tilbunds med skibet.

 

 

"Ethel Mildrid" hører hjemme i Fana og var lastet med mais. Den hadde losset 150 sækker i Stavanger og var torsdag gaat videre med resten av lasten - ca. 1040 sækker - bestemt for Moss.

 

 

Der blaaste en kuling, og sjøen var styg. Kl. 11 igaar formiddag, da skibet befant sig ret utenfor lydbøien ved Jærens rev, kantret skibet under et kraftig braat, og fartøiet sank omtrent øieblikkelig, idet vandet strømmet ind baade for og agter.

 

 

 

Samtlige 4 ombordværende gik ned med dragsuget, og kun 2 av dem kom op igjen. Disse 2 var skipperen Vincent Milde, Fane, og matros Mikal Mikkelsen, Totland fra Mosterhavn. Lodsskøiten fra Tananger var i nærheten og kom hurtig tilstede og tok de to mand ombord.

 

 

 

De andre 2, som omkom, var skipperens søn Ole Vincent, 28 aar gammel, gift her i byen med Inga Torkildsen, og bosat ute ved Bjergsted, og kokken Toralf Torkildsen fra Stavanger; han var 16 - 17 aar gammel og skal være søn av kommunekjører Torkildsen. Kokken hadde vært ombord i skonnerten en maaneds tid.

 

1917.09.15 - Aftenbladet - S02 - Tananger-Lodsene hjelper 2 mand til.jpg

Tananger-lodsene bjerger 2
mand til

Før denne ulykke skede, var ogsaa en motorbaat, som laa og fisket, i fare under uværet. Den fik hjælp av en anden motorbaat, men lodsskøiten maatte ta sig av ogsaa disse to mend og bringe dem iland. Det var Olaus Risa og en søn av Lars Risa.

 

 

 

Ved begge disse leiligheter var det lods Karolius Kristiansen, som ledet bjergningsarbeidet. Han har ogsaa tidligere gjort sig fordelagtig bekjent som redningsmand for skibbrudne. Bl. a. var han en av lederne ved bjergingen av de overlevende fra "Victorias" stranding.