. .

Nyheter

Her følger en logg over oppdateringer. Tanken er å gjøre det lettere å følge med på hva som er oppdatert.

Dato Hva som er oppdatert
05.04.2014

Ut fra loggen nedenfor ser det ut til at det ikke har skjedd stort her på mer enn 2 år. Dette er ikke tilfelle - problemet er bare at jeg har glemte å oppdatere loggen :-). I store trekk har det skjedd mest på siden "Foreldre og søsken". Har i den senere tid fått noen bilder fra etterkommere etter Karolius sine søsken. Har nå også indetifiser etterkommere etter alle Karolius sine søsken (untatt Mikal som vi antar døde barnløs) - etterkommere som lever nå.

Senest i dag publiserte jeg et meget bra bilde av Hartvik og kona Hanna Marie. Bildet er tatt under Hagens bryllup 1918.07.21. Vi har nå 4 forskjellige bilder tatt i forbindelse med hans bryllup.

03.10.2012 Publisert side om Oluf Olsen, etterkommer etter Bertha
18.07.2012 Publisert side om Karl-Åge.
23.07.2011

Oppdatert siden "Søsken og deres etterkommere". Blant annet lagt inn lagt inn flere bilder. Også lagt inn ytterligere opplysninger om personer.

Oppdatert siden "Mårnes" og forandret navnet til "Mårnes - barndomshjemmet". Har lagt inn beskrivelse av hvor barndomshjemmet lå og inkludert "Street view" fra Mårnes / barndomshjemmet.

12.06.2011 1: Oppdatert etterkommere etter Erling
2: Nytt format på + diverse oppdateringer på siden "Søsken og dere etterkommere"
3: Nytt format på + diverse oppdateringer på siden som viser nålevende etterkommere etter Karolius sine søsken.
11.05.2011 Diverse oppdateringer i dokumentet "Søsken og deres etterkommere". Har blant annet lagt inn opplysninger funnet i folketellingen i 1910.
27.04.2011 Publisert artikkel om Kristian
25.04.2011 Har fått kopi av sjømannsrullene fra Bodø og har på grunnlag av det oppdatert "Hendelser". Jeg fikk tilsendt 2 ark fra Statsarkivet i Trondheim. Kopi kan sees her: Ark1 Ark2
20.02.2011 Publisert bildet av Tananger misjonsforening - ca 1900 - Karolius og Ragnhild, hans første kone, er med på bildet.
16.02.2011 Publisert artikkelen Toralf / "Norges første eskemaskin"
10.12.2010 Publisert artikkel om Toralf
22.08.2010 Ble nylig kontaktet av et oldebarn til Hansine. Basert på opplysninger fått av ham, er etterslekta til Hansine oppdatert. Har også lagt ut bilde av Henrikke (eldste søster til Karolius) sammen med en sønn + hans familie. Denne informasjonen står på siden "Søsken og deres etterkommere".

Oppdatert etterkommere etter Erling.
13.03.2010 Publisert side om Ellen og Ragnhild
13.03.2010 Diverse oppdatering
+ Ny side - Det kunne gått galt
+ Oppdatert etterkommere etter Erling.
27.09.2009 Oppdatert etterkommere etter Erling.
17.08.2009 Publisert familiebildet fra 1904 i forbedret kvalitet.
31.07.2009 Oppdatert etterkommere etter Erling.
25.07.2009 Publisert side om Pernille - skrevet av LR.
24.07.2009 Oppdatert siden "om nettstedet" - lagt til informasjon angående linker til WEBstedet www.disnorge.no
24.07.2009 Oppdatert etterkommere etter Erling.
07.06.2009 Oppdatert informasjon om gravsteder.
22.04.2009 Publisert ny artikkel om Alf - i stor grad skrevet av LR.
11.04.2009 Oppdatert opplysninger om Hartvig Kristian Hanssen, barnebarn til Henrikke, eldste søster til Karolius.
24.03.2009 Oppdatert etterkommere etter Erling.
24.03.2009 Publisert side om Ragnvald - skrevet av LR.