. .

Registrer ny bruker. Etter at du har registrert ny bruker er du innlogget på nettstedet. Du vil likevel ikke ha tilgang til alle dokumenter på WEBstedet. For å få oppdatert rettighetene, må du sende beskjed til WEBmaster som vil gi deg rettigheter til aktuelle dokumenter. Du vil få beskjed fra WEBmaster når rettighetene er oppdatert.

Navn   
E-post   
Gjenta e-post   
Brukernavn   
Passord