. .

Adelphia av Larvik

Adelphia av Larvik
«Adelphia» av Larvik.
Foto: "Larviks Sjømannsforening - 1849 til 1949"

I følge "Larviks Sjømannsforening - 1849 til 1949" hadde Adelphia en tonnasje på 465. Den var bygd i 1856. Videre står det:

1895: Bark «Adelphia», Kapt. O. Markussen, sank i Atlanterhavet på reise fra London til Trinidad. Mannskapet berget av et dansk fartøi og landsatt i Dover.

Videre står det: «Adelphia», som tidligere het «Sandberg», blev innkjøpt fra Tønsberg og ombygget i Hølen. Den grunnstøtte ved St. Johns i 1884, men blev berget.

Dette tyder på at det minst var to norske seilskuter som het «Adelphia» - en som snak i 1884 og en som sank i 1895. Det kan ikke ha vært tidligere "Sandberg" Karolius var ombord på - han var der i 1891.